Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Przedszkole Miejskie nr 3 w Lubaniu

Kolorowy pasek

Sposób sprawowania opieki

SPOSÓB  SPRAWOWANIA  OPIEKI

                                                                    
 
1. Przedszkole Miejskie Nr 3 podejmuje wielorakie i równoległe działania
     profilaktyczne stymulujące i korektywne.

2. Dyrektor Przedszkola powierza każdy oddział opiece jednemu lub dwóm
    nauczycielom zależnie od czasu pracy oddziału lub przyjętych dodatkowo
    zadań (np. zajęcia integracyjne).

3. Opiekę nad powierzonymi dziećmi w trakcie zajęć w przedszkolu i poza jego
    terenem sprawuje nauczyciel, który nie może opuścić grupy do chwili przyjścia
    drugiego nauczyciela.

4. W grupie dzieci 3 - letnich powinna być zatrudniona pomoc nauczyciela.

5. Wszyscy pracownicy przedszkola współuczestniczą w wypełnianiu
     podstawowego zadania, jakim jest troska o zdrowia i bezpieczeństwo dzieci.

6. Nauczyciel, który  sprawuje opiekę w danym czasie w grupie poświęca swój
    czas na zabawy i zajęcia z dziećmi wszelkie inne czynności, w których dzieci
    nie uczestniczą, nauczyciel wykonuje w ramach pozostałych 40 godzin pracy.

7. Dla zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej i jej skuteczności wskazane
    jest, aby nauczyciel prowadził swój oddział przez wszystkie lata pobytu
    dziecka w przedszkolu.

8. Nauczyciel kieruje działalnością dzieci przez organizowanie środowiska
    wychowawczego i tworzenie sytuacji wychowawczych, dostarczanie treści
    oraz stosowanie różnorodnych metod i form pracy z dziećmi.

9. Przy sprzyjających warunkach atmosferycznych (szczególnie w okresie letnim)
    należy w maksymalnym stopniu organizować zajęcia i zabawy na dworze pod
    nadzorem nauczyciela.

10. Wszystkie wyjścia z dziećmi poza teren przedszkola, nauczyciel zobowiązany
     jest wpisać do zeszytu wyjść z zaznaczeniem: daty, godziny, grupy, liczby dzieci,
     miejsca wyjścia oraz podpisu nauczyciela.

11. Podczas wyjścia z wychowankami poza teren przedszkola, w obrębie tej samej
     miejscowości, powinien być zapewniony  przynajmniej jeden opiekun (nauczyciel)
     dla grupy 25 osobowej. Przy korzystaniu ze środków lokomocji opieka powinna
     być zwiększona w zależności od wieku wychowanków i innych potrzeb.

12. Podczas wyjazdu z wychowankami poza teren miasta, powinien być zapewniony
     jeden opiekun dla 15 wychowanków.

13. Opiekun w grupie wycieczkowej poza miejscowością winien posiadać
     kwalifikacje kierownika grupy wycieczkowej.

14. Dzieci biorące udział w wycieczce poza miejscowością winne mieć pisemną
     zgodę od rodziców (opiekunów prawnych).

15. W przedszkolu nie mogą być stosowane wobec wychowanków żadne zabiegi
     lekarskie, jak również środki farmaceutyczne. Wyjątek stanowi stosowanie 
     środków farmakologicznych u dzieci ze stałymi schorzeniami, na podstawie
     oświadczenia rodziców i aktualnego zaświadczenia lekarskiego oraz udzielenie
     w nagłych przypadkach pierwszej pomocy lekarskiej.

16. W przypadku choroby zakaźnej wychowanka rodzice zobowiązani są
       natychmiast zawiadomić o tym dyrektora przedszkola lub nauczyciela
       oddziału.

17. Jeżeli służba sanitarno - epidemiologiczna uzna placówkę za epidemicznie
      zagrożoną dyrektor placówki powinien bezzwłocznie powiadomić wszystkich
      rodziców i szczegółowo pouczyć ich o obowiązujących przepisach sanitarnych.

18. W trosce o zdrowie wszystkich wychowanków do przedszkola nie mogą
      przychodzić dzieci z chorobami zakaźnymi i z objawami przeziębienia.

19. W przypadku wystąpienia u dziecka choroby zagrażającej innym dzieciom,
     rodzice, którzy zostali o tym powiadomieni zobowiązani są odebrać dziecko
     z przedszkola w jak najszybszym czasie.

20. Przedszkole współpracuje z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej
     udzielającym pomocy materialnej dzieciom, którym z powodu trudnych
     warunków rodzinnych lub losowych potrzebna jest stała lub doraźna pomoc
     materialna.

Metadane

Źródło informacji:Izabela Kmieć
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Izabela Kmieć
Data wprowadzenia:2012-01-27 08:40:19
Opublikował:Izabela Kmieć
Data publikacji:2012-01-27 08:40:58
Ostatnia zmiana:2012-01-27 08:41:07
Ilość wyświetleń:1809

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij